Σάββατο, 17 Δεκεμβρίου 2016

ΣΗΜΟΥΣ ΧΗΝΥ!
SEAMUS HEANEY


SONG

A rowan like a lipsticked girl.
Between the by-road and the main road
Alder trees at a wet and dripping distance
Stand off among the rushes.

There are the mud-flowers of dialect
And the immortelles of perfect pitch
And that moment when the bird sings very close
To the music of what happens.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου