Δευτέρα, 12 Δεκεμβρίου 2016

ΤΖΟΡΤΖΙΟ ΟΡΕΛΛΙ!
GIORGIO ORELLI


PRESENZA DELL’AMATA

Io penso a te se la brace del sole
mi sfavilla dal mare;
penso a te se in sorgive riverbera
il chiarore lunare.

Vedo te se lontano sulla strada
la polvere si leva;
e a notte fonda, se sul ponticello
il viandante trema.

Odo te se laggiù con rumorìo
sordo sale il frangente.
Spesso nel quieto bosco vado e spio,
quando tutto è silenzioso.

Io son con te; benché tu sia così
lontana, sei con me.
Cade il sole, or mi brillano le stelle.
Ah, se tu fossi qui!


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου