Τρίτη, 10 Σεπτεμβρίου 2013

ΕΝΑ ΠΟΙΗΜΑ ΤΟΥ ΕΥΓΕΝΙΟΥ ΓΕΦΤΟΥΣΕΝΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΠΕΛΛΑ ΑΧΜΑΝΤΟΥΛΙΝΑ
Евгений Александрович Евтушенко


[Со мною вот что происходит]

     Б. Ахмадулиной

Со мною вот что происходит:
ко мне мой старый друг не ходит,
а ходят в праздной суете
разнообразные не те.
И он не с теми ходит где-то
и тоже понимает это,
и наш раздор необъясним,
и оба мучаемся с ним.
Со мною вот что происходит:
совсем не та ко мне приходит,
мне руки на плечи кладет
и у другой меня крадет.
А той - скажите, Бога ради,
кому на плечи руки класть?
Та, у которой я украден,
в отместку тоже станет красть.
Не сразу этим же ответит,
а будет жить с собой в борьбе
и неосознанно наметит
кого-то дальнего себе.
О, сколько нервных и недужных,
ненужных связей, дружб ненужных!
Во мне уже осатанённость!
О, кто-нибудь, приди, нарушь
чужих людей соединённость
и разобщённость близких душ!Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου