Παρασκευή, 30 Αυγούστου 2013

ΝΙΚΟΛΑΗ ΑΣΕΕΦ!


Николай Асеев

[Когда земное склонит лень]

Когда земное склонит лень,
выходит с тенью тени лань,
с ветвей скользит, белея, лунь,
волну сердито взроет линь,

И чей-то стан колеблет стон,
то, может, пан, а может, пень...
Из тины тень, из сини сон,
пока на Дон не ляжет день.

А коса твоя — осени сень,
ты звездам приходишься родственницей.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου