Σάββατο, 7 Ιανουαρίου 2017

ΖΩΡΖ ΣΕΑΝΤΕ!
GEORGES SCHEHADÉ


QUAND LA NUIT

Quand la nuit est brillamment éparpillée
Lorsque la pensée est intouchable
Je dis fleur de montagne pour dire
Solitude
Je dis liberté pour dire désespoir
Et je vais bûcheron de mes pas
Egarer les mensonges
Dans une forêt de bois
Pleine de justice et de romances

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου