Τετάρτη, 11 Ιανουαρίου 2017

ΠΩΛ ΕΛΥΑΡ!
PAUL ELUARD

ET UN SOURIRE

La nuit n’est jamais complète
Il y a toujours, puisque je le dis
Puisque je l’affirme
Au bout du chagrin
Une fenêtre ouverte
Une fenêtre éclairée
Il y a toujours un rêve qui veille
Désir à combler, faim à satisfaire
Un coeur généreux
Une main tendue, une main ouverte
Des yeux attentifs
Une vie, la vie à se partager.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου