Παρασκευή, 13 Ιανουαρίου 2017

ΝΤΓΕΝΙΖ ΛΕΒΕΡΤΟΒ!DENISE LEVERTOV

TO THE READER

As you read, a white bear leisurely
pees, dyeing the snow
saffron,

and as you read, many gods
lie among lianas: eyes of obsidian
are watching the generations of leaves,

and as you read
the sea is turning its dark pages,
turning
its dark pages.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου