Πέμπτη, 19 Ιανουαρίου 2017

ΣΕΣΑΡ ΚΑΝΤΟΝΙ!
CÉSAR CANTONI

¿QUÉ ES LA POESÍA?

En un poema una palabra sigue a otra palabra
como un auto sigue a otro auto en la calle.

De igual modo, hay una sintaxis del tránsito
-un fluir regulado por marchas y paradas-
como hay una sintaxis del lenguaje.

Pero la poesía no es las palabras
ni los autos persiguiéndose.

Tampoco es la consecuencia de una sintaxis o de otra.

La poesía es ese choque imprevisto en una esquina,
con muertos y heridos sobre el pavimento,
mientras suena furiosamente una sirena
y llega la policía.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου