Σάββατο, 14 Ιουνίου 2014

ΓΙΑΝ ΓΙΑΚΟΠ ΣΛΑΟΥΕΡΧΟΦ

JAN JACOB SLAUERHOFF (1898-1936)


De zee

De zee, het enige leven dat strekt
Van begin tot einde
- Terwijl alle andre, voor kort gewekt,
Gedwee en weerloos verdwijnen -
Geeft in eeuwige breking
De grote, zachte verzekering
Dat, wanneer allen versterven, verstijven,
Zij bevallig zal blijven.

En als ik ga gehaast,
Genaderd en genaast
Door de jagende dood,
Hoor ik de troost
Van 't eendre golfgeruis,
Dat is als het vermengd gejuich
Van al haar schipbreuklingen, al haar meeuwen,
Aanbreken over de eeuwen,
Die mij verzwijgen en verteren.

Zij heeft geen andre vormen
Dan de borsten van haar golven,
En geen andre woorden dan de volle
Koren van haar branding en haar stormen.
Maar sidderend belijdt
Elk leven, hoe verfijnd
En schoon 't in 't licht verschijnt,
De wankele kortstondigheid
Van zijn bekoorlijkheid
Voor de geweldige eentonigheid van 't grootse
En de onsterflijke lieflijkheid van 't doodse.Το υλικό της ανάρτησης μας το έστειλε ο εικονιζόμενος φίλος του ιστολογίου κ. Arjen Robben αμέσως μετά το τέλος του αγώνα Ισπανίας - Ολλανδίας 1-5.
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου