Κυριακή, 8 Ιουνίου 2014

ΜΑΡΓΚΕΡΙΤΑ ΓΚΟΥΙΝΤΑΤΣΙ!
MARGHERITA GUIDACCI (1921-1992)


LASCIA SIA IL VENTO

Lascia sia il vento a completar le parole
che la tua voce non sa articolare.
Non ci occorrono più le parole.
Siamo entrambi il medesimo silenzio.
Come due specchi, svuotati d' ogni immagine,
che l'uno all'altro rendono
un semplice raggio.
E ci basta.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου