Τρίτη, 17 Ιουνίου 2014

ΤΡΑΓΟΥΔΑ Η ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΤΑ
ΤΡΑΓΟΥΔΑ Η MARIA CARTA

NON POTHO REPOSARE

Non potho reposare amore e coro
pensende a tie so donzi momentu
no istes in tristura prenda 'e oro
nè in dispiaghere o pensamentu.
T'assiguro ch'a tie solu bramo
ca t'amo forte t'amo, t'amo, t'amo.

Si m' essere possibile d'anghelu
s'ispiritu invisibile piccabo
sas formasa e furabo dae chelu
su sole sos isteddos e formavo
unu mundu bellissimu pro tene
pro poder dispensare cale pene.

Ojos tristos cun delicios e ammentos
che umbras mi lassades su manzanu
preguntende a dogni coro amadu
a immagine chi si formant in beru
si idu an'in su mundu tantu amore
ca amare tantu est sì tantu dolore.

Si idu an'in su mundu tantu amore
ca amare est sì tantu dolore.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου