Τετάρτη, 1 Αυγούστου 2018

ΑΓΑΠΗΜΕΝΑ ΒΙΒΛΙΑ


ΑΓΑΠΗΜΕΝΑ ΒΙΒΛΙΑ

Erich Auerbach, "Mimesis. Dargestellte Wirklichkeit in der abendländischen Literatur", Francke Verlag, Tübingen, 8. Auflage (1988).
  

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου