Σάββατο, 4 Φεβρουαρίου 2017

ΖΩΡΖ ΣΕΑΝΤΕ!
GEORGES SCHEHADÉ

DANS LE SOMMEIL QUELQUEFOIS

Dans le sommeil quelquefois
Des graines éveillent des ombres
Il vient des enfants avec leurs mondes
Légers comme des ossements de fleurs
Alors dans un pays si proche par le chagrin de l’âme
Pour rejoindre le pavot des paupières innocentes
Les corps de la nuit deviennent de la mer

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου