Τετάρτη, 4 Νοεμβρίου 2015

ΓΟΝΣΑΛΟ ΡΟΧΑΣ!
GONZALO ROJAS (1917-12011)


AL SILENCIO

Oh voz, única voz: todo el hueco del mar,
todo el hueco del mar no bastaría,
todo el hueco del cielo,
toda la cavidad de la hermosura
no bastaría para contenerte,
y aunque el hombre callara y este mundo se hundiera
oh majestad, tú nunca,
tú nunca cesarías de estar en todas partes,
porque te sobra el tiempo y el ser, única voz,
porque estás y no estás, y casi eres mi Dios,
y casi eres mi padre cuando estoy más oscuro.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου