Πέμπτη, 12 Νοεμβρίου 2015

ΧΟΣΕ ΕΜΙΛΙΟ ΠΑΤΣΕΚΟ!
JOSÉ EMILIO PACHECO (1939-2014)


DICHTERLIEBE

La poesía tiene una sola realidad: el sufrimiento.
Baudelaire lo atestigua, Ovidio aprobaría
afirmaciones semejantes.
Y esto por otra parte garantiza
la supervivencia amenazada de un arte
que pocos leen y al parecer
muchos detestan,
como una enfermedad de la conciencia, un regazo
de tiempos anteriores a los nuestros,
cuando la ciencia cree disfrutar
del monopolio entero de la magia.
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου