Σάββατο, 10 Μαΐου 2014

ΧΟΣΕ ΑΝΧΕΛ ΒΟΥΕΣΑ!JOSÉ ÁNGEL BUESA


PEQUEÑA CANCIÓN

Amor y primavera
son una cosa igual,
y cada cual lo sabe a su manera:
Vos, señora, pasando por mi acera;
yo, cuidando del rosal.

Es la única cosa
que exista entre los dos:
Vos que pasáis, feliz de ser hermosa,
yo, esperando que nazca alguna rosa
digna de vos...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου