Παρασκευή, 9 Μαΐου 2014

ΣΙΛΒΙΝΑ ΟΚΑΜΠΟ!
SILVINA OCAMPO (1903-1994)


RUEGO

Quiero otras sombras de oro, otras palmeras
con otros vuelos de aves extranjeras,
quiero calles distintas, en la nieve,
un barro diferente cuando llueve,
quiero el férvido olor de otras maderas,
quiero el fuego con llamas forasteras,
otras canciones, otras asperezas,
que no haya conocido mis tristezas.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου