Παρασκευή, 16 Μαΐου 2014

ΑΛΦΟΝΣΟ ΓΚΑΤΤΟ!
ALFONSO GATTO


DONNA DI MAGGIO

Donna di maggio
tuffata in odore
la marina ilare ride
nel vento che ti sgola.

Un nome chiami
è rosso d'una veste
tra luce ed ombra
rapida alla sera.

Ed al tuo sangue
al tuo dispetto in bocca
il vento sceglie i fiori.

Improvvìsi le gote
avvolta nella tua carne,
nella freschezza di maggio.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου