Δευτέρα, 14 Δεκεμβρίου 2015

ΤΡΑΓΟΥΔΑΕΙ Ο ΑΛΜΠΕΡΤΟ ΡΑΜΠΑΛΙΑΤΙ
ΤΡΑΓΟΥΔΑΕΙ Ο  ALBERTO RABAGLIATTI

NUSTALGIA DE MILAN

Stasera sont in vena de fa el sentimental
la nòtt l'è insci serena ma mi me senti mal!
Te scrivi cara mama, sont stuff de restaa chì:
el me Milan el me ciama visin a ti!

O mama mia mi sont lontaan,
ma g'hoo la nostalgia del mè Milan;
mi voraria turnà doman:
t'el giuri, curaria col coeur in man!

Vedè la Madonina, sentì el mé bell dialett,
svègliass ona mattina in del me lett!
O mama mia, inscì lontan,
t'el giuri, piangiaria puur de vess a Milan!

La par 'na stupidada se pensi ai mè bastion,
e foo 'na sifolada per cascià giò el magon!
E quand ven giò la sira ricòrdi i bei tosann,
rivedi la ringhera di mè vint'ann!

O mama mia mi sont lontaan,
ma g'hoo la nostalgia del mè Milan;
mi voraria turnà doman:
t'el giuri, curaria col coeur in man!

Vedè la Madonina, sentì el mé bell dialett,
svègliass ona mattina in del me lett!
O mama mia, inscì lontan, t'el giuri, piangiaria
pur de vess a Milan!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου