Δευτέρα, 12 Σεπτεμβρίου 2016

ΠΙΕΡ ΠΑΟΛΟ ΠΑΖΟΛΙΝΙ!
PIER PAOLO PASOLINI


AL CUORE DI OMERO

Ho quasi finito un romanzo, sono alle ultime pagine:
rileggo, correggo, copio, rifaccio, penso, mi accuso.
Nessuno sa queste cose, nessuno vuol saperle.
Lo spettacolo del dolore è spina senza rose.
Ma tu, sopraggiunto attraverso non so che lettura,
col colore puro di un antico mare assoluto,
cuore di Omero, canta, come una rondine, su queste pagine
confuse, barbare, impure, disperate, ambiziose:
fammi riavere fiducia in un mistero marmoreo,
nelle buie speranze, negli sconforti magici.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου